در روز پنجشنبه مورخه ۹۵/۱۰/۳۰ در محل دفتر مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، جلسه ای با حضور مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی ،معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی ، کارشناس خوشه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، عامل توسعه خوشه و دستیار عامل توسعه در خصوص هم اندیشی و هماهنگی برای برنامه های آتی توسعه خوشه گلیم، جاجیم و ماشته لرستان برگزار گردید.