به اطلاع کلیه صنعتگران و هنرمندان محترم استان لرستان بخصوص صنعتگران فعال در رشته های جاجیم و ماشته بافی استان می رساند جلسه ارزشیابی هنرمندان در رشته های زیر مجموعه نساجی سنتی(پارچه بافی) در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۹ در پژوهشگاه میراث فرهنگی به آدرس تهران، خیابان امام خمینی، جنب موزه ملی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، واحد ارزشیابی هنرمندان برگزار خواهد شد، صنعتگران واجد شرایط در صورت تمایل به دریافت درجه هنری در رشته های یاد شده تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ با معاونت صنایع دستی لرستان تماس حاصل نمایند.
شماره تماس ۰۶۶۳۳۲۴۳۶۶۵ داخلی ۱۲۸