خوشه کسب و کار گلیم، جاجیم و ماشته لرستان

‌‌‌‌

مفاهیم اولیه توسعه خوشه

خوشه کسب و کار (صنعتی) : 

مجموعه ای از واحدهای کسب و کار خرد، کوچک، متوسط و حتی بزرگ که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت یکدیگر به تولید و عرضه کالا و خدمات می پردازند و از چالش ها و فرصت های مشترک برخوردارند.

توسعه‌ی خوشه: 

فرایندی ۳ تا ۵ ساله که طی آن ظرفیت های موجود در خوشه، از طریق توانمندسازی پایا و معطوف به استفاده از فرصت های محیطی شکوفا می شود. ارتقای میزان هم افزایی و ارتقای سطح سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه و بسط شبکه های کسب وکار در درون خوشه از محوری ترین فعالیتها در این فرآیند شناخته می شوند.

عامل توسعه‌ی خوشه: 

مسئولیت مستقیم اجرای فرآیند توسعه در خوشه بر عهده‌ی عامل توسعه‌ی خوشه، می‌باشد. عامل توسعه‌ی خوشه فردی است با تحصیلات و تجربه‌ی کافی و مرتبط با توسعه‌ی کسب وکارهای اقتصادی .

ذینفعان خوشه :کلیه‌ی واحدهای زیرمجموعه‌ی خوشه، تشکل ها،NGO ها ، ارائه کنندگان خدمات کسب و کار (BDS) ، خریداران، واسطه ها و تامین کنندگان مواد اولیه و ماشین آلات ، پیمانکاران فرعی،صادر کنندگان،تامین کنندگان ،نهادهای مختلف پشتیبان ، مشاوران ، بانکها و موسسات مالی و بیمه ای ، واحدهای مربوط به سیستم حمل و نقل و سایر تامین کنندگان که تولید و خوشه را به طور مستقیم و غیر مستقیم تسهیل می کنند.

شبکه‌ی کسب و کار : 

به مجموعه ای از واحدهای کسب وکار اطلاق می شود که برای مواجهه با مشکلی مشترک و یا استفاده از فرصتی مشترک با هم همکاری نمایندکه به دو شکل ثبت شده و ثبت نشده وجود دارند. شبکه ها معمولاً به صورت ثبت نشده شکل گرفته و در صورت اقتضا در قالب انجمن، تعاونی، کنسرسیوم، شرکت سهامی و … ثبت می شوند.