خوشه کسب و کار گلیم، جاجیم و ماشته لرستان

‌‌‌‌

اهمیت توسعه خوشه

انعطاف‌پذیری توام با تولید انبوه: 

خوشه های صنعتی بطور همزمان از مزایای بنگاههای کوچک و شرکتهای بزرگ برخوردار بوده و از نواقص خاص هرکدام برکنار هستند.

تناسب با ساختارهای بومی اجتماعی: 

خوشه های صنعتی در مناطقی شکل می گیرند که در آن فعالیت خاص سابقه تاریخی داشته باشد.

کمک به توسعه همه جانبه: 

باتوسعه خوشه های صنعتی و در نتیجه بالارفتن سطح عمومی درآمدها سرریز منافع به سایر حوزه ها، سطح زندگی و عمران اجتماعی توسعه خواهد یافت.

مناسبترین مسیر توسعه: 

اتکا به استعدادها و منابع منطقه ای از مناسب ترین راههای نیل به توسعه است چراکه دستیابی به توسعه از این مسیر سریع تر و ارزان تر حاصل می شود.

خوشه ها بستری مناسب برای توسعه صنایع کوچک و متوسط: 

علت ناکامی اکثریت بنگاههای کوچک و متوسط، عدم توانمندی آنها در تولید انبوه و متنوع، بازاریابی، R&D و غیره است. امکان ایجاد خوشه صنعتی در رشته فعالیتهای مختلف و متنوعی وجود دارد.

امکان رویارویی قویتر با معضلات: 

در خوشه های صنعتی، به علت فعال بودن انواع نظام های همکاری آگاهانه و یا ناخودآگاه، مواجهه قویتر و کارشناسی تری با مشکلات دیده می شود.

تسهیل فرآیندهای توسعه ای: 

فرآیند یادگیری،انتشار اطلاعات وانتقال تجارب که از اصلی ترین شروط پایداری و رقابت دربازارهای پیچیده امروز است،درخوشه ها براحتی و با سرعت انجام می گیرد.

خلق ایده های نو و پرورش کارآفرینان: 

ساختار خوشه های صنعتی،به علت امکان بیشتر بروز استعدادها و خلاقیتها ، بستر مناسبی برای ظهور ایده های جدید و پرورش کارآفرینان بزرگ است.