خوشه کسب و کار گلیم، جاجیم و ماشته لرستان

‌‌‌‌

معرفی شرکت شهرک های صنعتی

معرفی و تاریخچه شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

 

شرکت شهرکهای صنعتی ایران بر اساس قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی تاسیس گردیده است و در حال حاضر نیز به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تغییرنام یافته است. شرکت شهرکهای صنعتی لرستان بدنبال تصویب قانون فوق الذکر در مرداد ماه سال ۱۳۷۰ تاسیس گردیده است.
آدرس دفتر شرکت : خرم آباد- میدان ۲۲ بهمن- بلوار گلستان- پلاک ۵۳

تلفن و فکس شرکت:۳۳۲۲۶۷۹۰-۳۳۲۲۹۰۰۷                    فکس :۳۳۲۰۷۷۵۸

آدرس سایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران:      www.isipo.ir

آدرس پایگاه اطلاع رسانی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران: www.sme.ir

آدرس وب سایت شرکت شهرکهای صنعتی لرستان:        www.lorestaniec.ir

 

اهداف و وظایف شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:

الف- احداث شهرکهای صنعتی در استان لرستان و نیز ایجاد امکانات زیر بنائی در شهرکها

ب- تملک زمین بر اساس قوانین موضوعه و واگذاری عین یا منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی به متقاضیان احداث واحد صنعتی

ج- تامین خدمات عمومی شهرکهای صنعتی از قبیل آب ، برق ،تلفن ، فاضلاب ، ایجاد راههای فرعی و اصلی و ساختمانهای عمومی

د- انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی دراستفاده مطلوب از امکانات ، شهرکهای صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.

 

گستره (جغرافیائی) فعالیت شرکت:

کل استان لرستان
شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در راستای اهداف یاد شده نیز سیاستهای زیر را دنبال می کند:

– کمک به ایجاد محیط مناسب جهت فعالیت های صنایع کوچک برای محیط رقابتی سالم و رشد پویای آنها

– توسعه زیر ساخت های مورد نیاز به ویژه شهرک ها و نواحی صنعتی و تامین امکانات آنها مانند آب، برق، گاز ، مخابرات و …

– حمایت های لازم جهت رفع مشکلات نقدینگی صنایع کوچک و بررسی و تصویب قوانین لازم مانند طرح کمک به اعتبارات طرحهای زود بازده و کارآفرین

– ایجاد صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک جهت کاهش مشکلات توثیق واحدهای کوچک (هم اکنون این صندوق تشکیل شده است)

– ساماندهی صنایع کوچک در قالب خوشه های صنعتی و پیمانکاریهای فرعی و …

– کمک جهت توسعه و ارتقاء آموزش دوره های مختلف مدیریتی، مالی، مشاوره حقوقی و..

– ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسب وکار با تاکید در درون شهرک های صنعتی که بخش زیادی از واحدهای صنعتی در آنها مستقر شده اند.

– توسعه مراکز اطلاعاتی و ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی (در حال حاضر سایتهای www.iraniec.ir و www.sme.ir فعال هستند.)