خوشه کسب و کار گلیم، جاجیم و ماشته لرستان

‌‌‌‌

زبان در استان لرستان

زبان در استان لرستان

زبان مردم لرستان به چند گویش تقسیم می‌شوند. گویش ساکنان بخش‌های شمالی و شمال غربی شامل (کوهدشت ، سلسله ، دوره ، دلفان)، لری لکی  می‌باشد. گویش مردم خرم آباد و پلدختر لری فیلی ( مینجایی ) میباشد.گویش مردم بروجرد و بخش هایی از ازنا  لری ثلاثی میباشد. گویش مردم الیگودرز ، درود و ازنا نیز لری بختیاری میباشد. البته لازم به ذکر است که در بخش هایی از ازنا نیز گویش لری گاپله ای رواج دارد.در این پنج گویش بین ایل‌های مختلف ( ساکی ، بیرانوند ، لک ، چگنی و… ) ویژگی‌هایی از لحاظ تلفظ کلمات وجود دارد.

بیشتر لغات گویش‌های لرستان ریشه باستانی داشته و یا این که نزدیک به اصل و ریشه قدیمی خود تلفظ می‌شوند و این گویش‌ها یکی از افتخارات مردم لرستان در حفظ فرهنگ قدیمی خود می‌باشد.