خوشه کسب و کار گلیم، جاجیم و ماشته لرستان

‌‌‌‌

دین و مذهب در استان لرستان

دین و مذهب در استان لرستان

از گذشته‌های دور آیین‌ها و مذاهب مختلفی در لرستان رایج بوده است. اولین نشانه‌های آلیز زروان که گفته می‌شود دین زرتشت از آن نشأت گرفته در لرستان دیده شده است. پرستش آناهیتا؛ الهه آب‌ها نیز از باورهای رایج در استان لرستان بوده است.

با پیدایش مهرپرستی، این آیین در کنار دین زرتشتی در منطقه لرستان رواج یافت. در بعضی از نقاط استان هنوز آتش قابل احترام است. هیچ گاه بر «تژگاه» (محل افروختن آتش) و آتش آب نمی‌ریزند مگر وقتی بزرگ خانواده بمیرد که در گذشته، چنین کاری می‌کردند و نشانه خاموش شدن چراغ عمر بزرگ خانواده بود. به شعله آتش و نور چراغ سوگند می‌خورند. پیروان مذهب «اهل حق» یا «علی الهی» هر سال مراسم خاصی برپا می‌کنند که با آتش‌افروزی و حلقه زدن به گرد آن و خواندن سرودهای مذهبی همراه است.

پس از ورود اسلام، مردم لرستان نیز همچون سایر اقوام ایران به این دین گرایش پیدا کردند. از قرن هشتم هجری به بعد بتدریج مردم لرستان آیین تشیع را پذیرفتند و هم اکنون لرستان یکی از مناطق مهم شیعه‌نشین ایران به‌شمار می‌آید.