خوشه کسب و کار گلیم، جاجیم و ماشته لرستان

‌‌‌‌

دانلود

در این قسمت میتوانید موسیقی های اصیل به زبان لری را دانلود فرمائید (اطلاعات این صفحه در حال تکمیل است)

دانلود قطعه شماره ۱

دانلود قطعه شماره ۲

دانلود قطعه شماره ۳

دانلود قطعه شماره ۴

دانلود آهنگ چوپو (چوپان)

تعدادی از آثار مرحوم رضا سقایی :

شماره ۱

شماره ۲

شماره ۳

شماره ۴

شماره ۵

شماره ۶

شماره ۷