ردیف نام واحد نوع تولید ارزش سالیانه میزان تولید (میلیون ریال) میزان اشتغال سرمایه گذاری

(میلیون ریال)

نام مدیرعامل/ مالک آدرس واحد شماره تلفن واحد وضعیت فعالیت

(فعال/ غیرفعال)

۱ تعاونی فرش و گلیم دستباف یاس گلیم ۱۲۰۰ ۹۰ ۱۳۰۰ سنگین تاج نظری پور کوهدشت- میدان امام- خیابان فردوسی- کوچه تعزیرات حکومتی ۰۹۱۶۷۴۵۳۹۸۹ فعال
ماشته ۲۴
کیف ۸۰
۲ نگین ترنج پارس گلیم ۱۲۰ ۸ ۴۰۰ رضوان هخامنش نیا دورود- خیابان ۴۵ متری معلم ۱۱- نبش چهارراه دوم ۰۹۳۷۰۱۷۶۸۰۱ فعال
۳ گلیم بافی شهرستان سلسله گلیم ساده ۸۰۰ ۲۰۰ ۸۰۰ زهرا علیمرادی الشتر- خیابان دانش آموز- کوچه ۱۷ شهریور- پلاک ۵ ۰۹۳۸۹۹۴۳۶۷۲ فعال
گلیم فرش ۲۰۰
۴ محمد رضا کوهدشت گلیم ۷۵/۳۳ ۱۰ ۱۵۰ مهری میرزایی کوهدشت- پشت پمپ بنزین- خیابان دانش- جنب دبیرستان امیر کبیر- کوچه اندیشه ۰۹۳۵۲۹۱۴۶۲۸ فعال
فرش ۱۰۰۰
کیف ۷۵
۵ گل ریز بافت خرم ماشته ۱۸۰ ۱۰ ۱۵۰ صدیقه مریدی خرم آباد- خیابان کوی فلسطین- پشت منابع طبیعی- پلاک ۱۱ ۰۹۱۶۹۵۶۷۳۴۸ فعال
کیف ۲۰۰
کفش ۱۲۰
۶ سرابدان خرم گلیم ۷۵۰ ۱۰ ۲۵۰ شهین ابدان روستای فتح آباد- بخش زاغه ۰۹۳۷۶۸۷۸۱۵۶ غعال
۷ کار آفرینان فرش ۵۰۰ ۲۰ ۱۰۰ فرح ناز پاپی خادمی پلدختر- میدان شهید بهشتی- خیابان معلم شمالی ۰۹۱۶۶۶۷۶۱۵۹ فعال
۸ بهار گلیم ۴۳۵ ۱۰ ۱۵۰ مریم نصیری سالاروند دورود- اندیشه (انگشته)- جاده قدیم- سادات ۱۹ ۰۹۱۶۶۷۰۲۳۵۱ فعال
۹ نقش نگاران دلفان گلیم ۲۸۰ ۱۰ ۱۵۰ فرحناز کرمی نور آباد- روستای کاظم آباد ۰۹۹۰۷۴۶۱۶۸۴ فعال
۱۰ ماشته ۲۴۰ ۳۰ ۱۵۰ باباخان عزتی سبزه خانی نور آباد- شهرک بسیجیان- پشت مدرسه شهید مدنی- اول کوچه هشتم ۰۹۱۶۹۶۱۶۲۵۸ فعال
۱۱ خواهران صالحی گلیم ۳۵ ۷ ۱۳۰ بتول صالحی الشتر- خیابان آیت آله بروجردی- نرسیده به دادگستری- خیابان رز شرقی ۰۹۱۶۷۱۰۲۰۵۹ فعال
۱۲ گلیم بافی سارا- حدیث گلیم ۱۶۰ ۱۰ ۱۵۰ حلیمه امیدی میرزایی الشتر- روستای آهنگری میرزایی ۰۹۱۶۵۶۶۴۶۳۹ فعال
۱۳ بهار سلسله گلیم ۱۰۸ ۷ ۱۵۰ معصومه فتحی پور الشتر- خیابان شهید مبشر- خیابان جامی- خیابان ثنایی ۰۹۱۶۶۶۳۰۲۴۳ فعال
۱۴ النا سلسله گلیم ۱۲۰ ۷ ۱۵۰ عذرا رضایی الشتر- خیابان آیت آله بروجردی- کوی پاسداران- خیابان نیلوفر شرقی- پلاک ۷ ۰۹۳۶۲۷۱۹۴۹۵ فعال
۱۵

۱۶

نوین گلیم ۱۷۵ ۱۲ ۲۵۰ رضا نمدی بروجرد- روبروی نساجی- کارخانه فرش محمد رضا نمدی ۰۹۱۶۸۶۸۰۰۵۸ فعال
فرش ۵۴۰۰
۱۷ گلیم ۱۹۲ ۱۰ ۱۸۰ خیره بانو شاهیوند خرم آباد- فلک الدین- کوچه ذوالفقار ۱۷ ۰۹۱۹۶۱۹۵۱۰۹ فعال
۱۸ هنرهای ماندگار دره افلاکی ماشته ۷۰۰ ۴ ۱۴۰ سمیه رشیدی خرم آباد- روستای تلوری اولیا- نوبهار ۱۶ ۰۹۳۹۶۰۷۱۹۲۰ فعال
۱۹ آذین گلیم خایدالو گلیم ۲۰۰ ۶ ۱۸۰ سمیرا حسنوند خرم آباد- دره گرم- نگارستان ۱۸- طبقه بالا- فروشگاه ارزانی ۰۹۱۶۹۶۹۱۷۵۲ فعال
۲۰ توران حسن پور گلیم ۲۱ ۷ ۱۵۰ توران حسن پور خرم آباد- خیابان انقلاب- کوچه سوم- آراسته پلاک ۱۲۷ ۰۹۳۵۲۳۸۵۷۶۴ فعال
فرش ۱۸۰۰
تابلو فرش ۳۰۰۰